Įmonė „Balticumo Vilsama“ yra įmonių grupės, teikiančios konsultavimo paslaugas NVS ir ES šalyse, narė. Mes turime didelę patirtį ieškant ir atrenkant darbuotojus NVS. Mes teikiame įvairių profesijų ir kvalifikacijų specialistus ir darbuotojus: nuo meistrų iki patyrusių inžinierių ir vyresniųjų vadovų. Individualus mūsų grupės požiūris užtikrina aukštą klientų ir kandidatų pasitenkinimą. Įmonė „Balticumo Vilsama“ yra pasirengusi pasiūlyti įvairų bendradarbiavimo formatą potencialiam darbdaviui.

 

Mūsų specialistai yra pasirengę pasirinkti personalą jūsų prašymu pagal įdarbinimo, personalo ar rangos sutartį. Be to, mūsų įmonė atsakinga už atrinktą personalą ir esant būtinybei įsipareigoja jį pakeisti per įmanomą trumpesnį laiką.

Personalo atranka ar sutartinių paslaugų teikimo sutartis klientui duoda tokią naudą:

• Mūsų įmonė įformina darbuotojus savo valstybėje.

• Apima nedarbingumo, atostogų ir  kitas išmokas darbuotojams.

• Visiškai perima sąveiką darbo santykiuose su valdžios institucijomis ir organizacijomis.

• Sumažina partnerio įmonės finansinę ir mokesčių naštą.

• Apmokamas tik faktiškai atliktas darbas.

• Partnerė įmonė priima apmokytus darbuotojus.

• Mes atsakingi už atlikto darbo kokybę.

Balticumo Vilsama is a member of a group of companies providing consulting services in the CIS and EU countries. We are confident in looking for and selecting an employee in the CIS. We provide professionals and employees from a variety of professions and qualifications: from craftsmen to experienced engineers and senior executives. The individual approach of our group can be a higher meeting of clients and candidates. Balticumo Vilsama is ready to offer various cooperation formats to a potential employer.

 

Our specialist is ready to change your personal request according to the employment, staffing or contract agreement. In addition, our company is responsible for the selected personal and current commitment to replace it as soon as possible.

 

Personnel selection or a contract for the provision of contractual services brings significant benefits to the client:

• Our company formalizes employees in its own country.

• Includes sick leave, vacation and other employee benefits.

• Fully takes over the interactions in working relationships with authorities and organizations.

• "Reduces the financial and tax burden on partner companies".

• Only the work actually done is paid for.

• Partner Company accepts trained employees.

• We are responsible for the quality of the work done.

Idarbinimas